ש
מדוע חשוב לקבל יעוץ מקצועי כאשר מתעוררת בעיה במשפחה ?
תתהליך קבלת החלטה לנקוט בצעד כלשהו (או להימנע ממנו), כאשר חיי הנישואין אינם מתנהלים כשורה, הינו תהליך מורכב ורב נפתולים. מעורבים בו רגשות, חששות, תקוות והרבה מאד סימני שאלה. לעיתים אין רצון לשתף אחרים במצוקה האישית ויש הבוחרים לחלוק אותה עם חבר/ה, קרוב משפחה וכיו"ב. לעצה המקצועית, להבדיל מהמלצות ידידים, לימוד מניסיונם של אחרים, או קריאת חומר בנושא – ישנה חשיבות רבה. יתרונותיה נעוצים ביכולת של היועץ המקצועי לעמוד על המאפיינים המיוחדים של מערכת היחסים המסוימת אשר נקלעה למשבר. קיימים אין ספור גורמים ומשתנים אשר עשויים להשפיע על היווצרות בעיה מסוימת במשפחה, כמו גם על פתרונה. רק יעוץ מקצועי עשוי לספק אבחנה טובה של הבעיה ולנסות ולהציע מענה ראוי לה. לא מן הנמנע כי המענה, בטווח הקצר, יהיה בדרך של המתנה וצפייה לעתיד. יש וקיים צורך באימוץ צורת התנהגות מסוימת, ולעיתים נמצא כי מתעורר צורך דחוף בנקיטת הליך משפטי זה או אחר. אין אף ספק כי ככל שתחום האבחון משתרע גם על ההיבט האישי והמוכנות הרגשית לנקיטת מהלך זה או אחר, אזי הבחירה במהלך המסוים, בסופו של דבר, עשויה להגדיל את סיכויי הצלחתו.
ש
מה היתרונות שיש לתהליך גירושין בהסכמה ?
תכאשר נוצר משבר במשפחה, השאלה המרכזית שכל אחד מבני הזוג מתמודד עימה היא האם לשתף פעולה בתהליך גירושין בהסכמה (משא ומתן, הליך גישור וכו'), או לפתוח הליך משפטי. על אף העובדה שעו"ד שאלתיאל ניהל בהצלחה בבתי המשפט ובבתי הדין הרבניים, לאורך עשרות שנים, אין ספור תיקים של סכסוכים משפחתיים – ה'אני מאמין' שלו הוא שראוי לעשות כל מאמץ, על מנת להגיע להבנה ולהסדר בדרכי שלום ולהימנע, ככל הניתן, מהליך משפטי. בשנת 2015 ייכנס לתוקף חוק חדש המחייב לנסות הליך גישור, בטרם יחל הליך משפטי. חוק זה ממחיש ומנסה להגשים, הלכה למעשה, את המטרה הברוכה של חתירה להסכם בדרכי שלום. ניהול הליך משפטי הינו בעייתי מהיבטים רבים, שנזכיר כאן רק חלק מהם: הוא אורך זמן רב, מאחר שבתי המשפט למשפחה ובתי הדין הרבניים עמוסים; ההכרעה נמסרת לגורם זר (שופט/שופטת) שלא תמיד מצליחים להבין את הדקויות שבסכסוך; בהרבה מקרים קיימת אי וודאות בתוצאות ההליך המשפטי. התוצאה לא צפויה, מאחר שקיימת חוסר אחידות רבה בתפיסת השופטים ובפרשנותם את הדינים השונים; ההליך המשפטי יקר ומסורבל; לעיתים קיימת חוסר שביעות רצון מדרך ניהול התיק ומהטקטיקה בה בחר עורך הדין; בין בני המשפחה, ובודאי בין בני הזוג, שוררת אווירה קשה, ניכור ואף פחד ושנאה ועוד. שיקול חשוב טמון בעובדה כי מדובר במערכת יחסים מתמשכת בתוך המשפחה. על בני הזוג אשר החליטו להתגרש מוטל, בדרך כלל, להמשיך ולתפקד בעתיד כהורים שותפים, וכחברים קבועים במשפחה המורחבת. אין כל ספק כי ניתוק קשר הנישואין באופן מוסכם, הוגן, בוגר ומהיר – מסייע בעתיד בהמשך התפקוד התקין של כל הדמויות במעגלים השונים של המשפחה ובקשרים המתמשכים ביניהם. תהליך הגירושין בהסכמה ניתן לסיום בזמן קצר יחסית, בעלות נמוכה ובאופן שאינו מותיר את המשפחה מותשת ומפוררת בעקבות הליך משפטי, שככל הנראה ניתן היה להימנע ממנו. ההסכם המושג בעקבות התהליך הינו יצירה משותפת של בני הזוג, שאז יש להם מוטיבציה רבה יותר לקיימו. אין גם ספק שהילדים נתרמים מהליך המתנהל באווירה נינוחה ובדרכי שלום בין הוריהם. סיכומו של דבר, גם אם קיימת בין בני הזוג טינה, או למי מהם תחושת רצון לגמול על התנהלות בלתי הוגנת לדעתם של מי מהם – שווה להתעלות על המועקה והתחושות הקשות, לגלות בגרות ובשלות לתהליך, ולהתקדם בו צעד אחר צעד, משום שהרווחים ממנו גדולים לאין ערוך מההפסדים.
ש
מהי הדרך המומלצת של גירושין בהסכמה ?
תקיימות דרכים שונות בהן ניתן להתגרש בהסכמה, כאשר הבחירה ביניהן נעוצה ברמת המוכנות של כל אחד מבני הזוג להליך הגירושין, וכן ברמת החשיפה שלו לזכויותיו וחובותיו. בד"כ רצוי כי כל אחד מבני הזוג יקבל יעוץ מקצועי נפרד, אך לא מן הנמנע כי בני הזוג יפנו יחדיו לאיש מקצוע מתאים, על מנת שיסייע להם לצעוד בדרך בה בחרו. ככל שבני הזוג יהיו בשלים יותר לתהליך כך משימתו של הגורם המקצועי המסייע תהא קלה יותר. במקרים רבים יוכלו בני הזוג לשבת יחדיו ולהגיע לעקרונות מוסכמים ביחס להסדרי הגירושין. כך למשל, הם יגיעו להבנה ביחס לשאלה מי מהם יחזיק בילדים; חלוקת הסדרי השהייה עם הילדים: כמה דמי מזונות (או דמי השתתפות בהוצאותיהם) ישולמו בעבורם; כיצד יחולק הרכוש שצברו בני הזוג וכיו"ב סוגיות מרכזיות, שחובה להסדירן בהסכם הגירושין. לאחר גיבוש עקרונות אלה יוכלו בני הזוג לפנות לעורך דין ולבקשו לבחון את הנקודות בהן הסכימו, לשפרן ובמידת הצורך לסייע להם בהשלמת נושאים שיתכן ולא נתנו עליהם דעתם. עורך הדין יסייע להם כנדרש, כאשר התוצר הסופי של מעורבותו בשלב זה הינו הפקת הסכם גירושין מנוסח כהלכה. ישנה חשיבות רבה לניסוח מדויק של המוסכם בין בני הזוג, כמו גם מתן מענה לכל סוגיה שעשויה להתעורר בעתיד בין בני הזוג בנושאים מסוימים. לא פעם קורה, למרבה הצער, שבני הזוג מסתפקים בהסדר שטחי ובלתי ממצה של נושאי הגירושין השונים, אך לאחר אישור ההסכם או סידור הגט הם נתקלים בקשיים רבים במימוש ההסכם. בשלב הבא יוכל עורך הדין לטפל בכל ההליכים המשפטיים הכרוכים בגירושין, לרבות בפתיחת ההליכים בערכאות השונות, בתדרוך בני הזוג ובליוויים כנדרש.
ש
מה מאפיין את תהליך הגישור בגירושין ?
תקיימים מקרים רבים בהם אין תמימות דעים בין בני הזוג ביחס לאופן בו ייפרדו, או ביחס לתנאי הפרידה. עם זאת, בני הזוג חדורים הכרה בצורך להגיע להבנה ביניהם בנושאים הקשורים בפרידה, ולהימנע מנזקים שעלולים להיגרם בעקבות בחירה בהתדיינות משפטית, או להבדיל, מבחירה בהתעלמות מהמצוקה שמשדר בן הזוג השני. במקרים כאלה ודומיהם ניתן לבחור בגורם מקצועי העוסק בגישור, שמשימתו תהא להביא את בני הזוג להידברות מכובדת והוגנת ביניהם, אשר בסופו של דבר תצמיח פתרון לשביעות רצון שני הצדדים. מדובר במשימה מורכבת ועדינה המוטלת על איש המקצוע המגשר, כאשר בעיקרו של דבר עליו לחתור בהתמדה ולאתר את הצרכים האמיתיים של כל אחד מבני הזוג, וגם את המענה הטוב ביותר לכל אחד מאלה. אין ספק כי ככל שהגורם המגשר מיומן יותר בהיבט האנושי של הסכסוך הנחשף בפניו, כמו גם בתרגום התלבטויותיו וטענותיו של כל אחד מבני הזוג לצרכים אמיתיים שיש ליתן להם מענה – כך רבים הסיכויים שמשימתו תוכתר בהצלחה. כמובן שעל הליך הגישור חלים כללים מסוימים, שהעיקרי שביניהם הוא כי מדובר בהליך הנהנה מחיסיון מלא ביחס לכל הנאמר במסגרתו.
ש
כיצד נאתר איש מקצוע שיסייע בפתרון הבעיה המשפחתית ?
תהתקופה בה נקלעת המשפחה למשבר הינה תקופה קשה לבני הזוג, כמו גם לילדים. לעיתים מדובר במשבר מתמשך/תהליכי ולעיתים משבר שהתרחש תוך זמן קצר – לא פעם עקב בגידה באמון שניתן בבן/בת הזוג. עיתים נמצא כי בן זוג אחד מצוי "צעד אחד קדימה" מבחינת בשלותו לפרידה, ומשנהו משתרך מאחור, מופתע ובלתי ערוך לבאות. קשת האפשרויות רחבה מאד. נדמה כי המשותף להרבה מקרים היא התחושה האישית הקשה הנלווית למשבר; לרוב מדובר באובדן עצות, התלבטות, עליות ומורדות במצב רוח, חוסר ריכוז, קושי לתפקד, לעיתים תסכול ורצון "לחסל חשבון". בתקופה קשה זו יש חשיבות להסתייעות בגורם בעל ידע וניסיון מחד גיסא, וכן בעל גישה אנושית ומכילה מאידך גיסא. פגישת יעוץ הינה דרך טובה לתהות על קנקנו של איש המקצוע שייבחר לטיפול בבעיה. כאשר נשב מול איש המקצוע כדאי לשים לב לעניינים הבאים: א. האם הוא מקשיב לי ומאפשר לי לשטוח בפניו כל מה שמציק לי. ב. האם הוא שואל את השאלות הנכונות ונוגע בנקודות החשובות למצוקתי. ג. האם הוא בעל ניסיון ואף מגלה בקיאות מקצועית בכל הקשור לבעיה שלי. ד. האם הדרך בה הוא מציף ומנתח את בעיותיי הינה עניינית, ממוקדת וברורה לי. ה. האם הפתרונות שהוא מציע הינם מעשיים והגיוניים, אפילו אינם תואמים בדיוק את השקפותיי. ו. האם איש המקצוע נוטע בי תחושת אמינות ובטחון ביכולתו להתמודד כראוי עם בעיותיי. ז. האם יש לי "כימיה" עימו. בסופו של דבר ובדיעבד תכריע התחושה האישית הכללית שחש הלקוח מול איש המקצוע. חשוב לדעת כי סיוע לבן/בת זוג בהליך משברי מתמשך, אשר כרוך בהליכים משפטיים, הינו מלאכה שבה על איש המקצוע למלא מספר תפקידים; לא רק את תפקידו המרכזי כעורך דין המתמודד בכלים משפטיים טכניים, אלא גם כגורם אנושי המטה אוזן לאין ספור בעיות המתעוררות במהלך החיים השוטף בתקופה בה מתנהלים ההליכים, ומשתדל ליתן להם מענה במישורים שונים.

– טופס יצירת קשר –